Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Mgr. De Smedt oogst applaus met kritiek op schema over openbaring

19 NOV 1962

Brugse bisschop Emiel-Jozef De Smedt houdt één van de meest opgemerkte toespraken van de eerste zittijd. In naam van het Secretariaat voor de Eenheid argumenteert hij dat het schema over de bronnen van de openbaring de eenheid onder de christenen meer kwaad dan goed doet.

Uit de conciliedagboeken

 • Net zoals ik had hij tranen in de ogen toen Mgr. De Smedt sprak. Yves Congar
 • De bisschop van Brugge is een soort "enfant terrible". Gerard Philips
 • Het is een providentieel moment. Het is ernstig. Het gaat over onze verantwoordelijkheid. André Marie Charue

Oecumene is dringende verantwoordelijkheid

Brugse bisschop Emiel-Jozef De Smedt
Brugse bisschop Emiel-Jozef De Smedt
Mgr. De Smedt is door het Secretariaat voor de Eenheid gekozen om de oecumenische waarde van het schema te evalueren. Hij wijst op de oecumenische dialoog van de voorbije jaren. In die dialoog is het van groot belang op welke manier de geloofsinhoud voorgesteld wordt. 

Voor zijn tussenkomst baseert Mgr. De Smedt zich op een tekst van de Leuvense theoloog Gustave Thils, lid van het Secretariaat voor de Eenheid. De Smedt somt de voorwaarden op waaraan de teksten moeten voldoen om ook door niet-katholieken verstaan te worden. Hij toont aan dat dit schema voor de eenheid onder de christenen eerder een obstakel dan een vooruitgang is. Hij betreurt ook dat de Voorbereidende theologische commissie en de Doctrinele commissie samenwerking met het Secretariaat voor de eenheid hebben afgewezen.

Emoties laaien op

Als het schema niet herschreven wordt, zullen wij ervoor verantwoordelijk zijn dat de onmetelijke hoop die gewekt is ontgoocheld zal worden, zegt De Smedt met veel emotie en retorische kracht. 

Een daverend applaus volgt. De stemming over het schema lijkt gekanteld. Ook in de internationale pers krijgt de interventie van De Smedt veel aandacht en lof. Meteen krijgt hij echter ook het etiket van vernieuwer opgespeld.

300 stemmen gewonnen voor de goede zaak

Leo Declerck tijdens het Concilie
Leo Declerck tijdens het Concilie
Ook onze bisschop heeft een brillante rede gehouden in het concilie: ik heb er de tekst van gepolycopieerd, waarin hij de theologische commissie tweemaal beschuldigt geweigerd te hebben alle medewerking met het secretariaat voor de eenheid te aanvaarden. Niet te verwonderen, besloot de bisschop, dat er in het schema weinig rekening wordt gehouden met de andersdenkenden. Hij heeft een daverend applaus gekregen (iedereen weet dat men niet mag toejuichen). Naar het schijnt heeft hij wel een 300-tal stemmen doen winnen voor de goede zaak. 

Brief van Leo Declerck, 23-11-1962

 

Schema over bronnen der openbaring ongeschikt voor oecumene. Rede van Mgr. De Smedt op luid applaus onthaald
Schema over bronnen der openbaring ongeschikt voor oecumene. Rede van Mgr. De Smedt op luid applaus onthaald