Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Concilievaders kiezen schema Philips als basistekst

1 OKT 1963

Met 2231 stemmen tegen 43 kiezen de Concilievaders het nieuwe schema over de Kerk als basis voor de verdere debatten. Dat is geïnspireerd op het schema Philips. Ze waarderen vooral de verbeterde structuur en de pastorale en oecumenische stijl van de tekst. Ook de meer Bijbelse in plaats van juridische taal wordt gesmaakt.

Kerk is niet statisch maar in wording

Kardinaal Rugambwa merkt in naam van vele Afrikaanse bisschoppen op dat nog meer aandacht mag gaan naar de dynamiek waaruit de Kerk leeft:

Het komt ons voor dat de wendingen en uitdrukkingen van het schema er aanleiding toe geven de Kerk statisch, in haar Zijn, te beschouwen. De Kerk van God is echter hier op aarde niet slechts in een bestendige toestand, zij is ‘in wording’. Zij wordt bezield door een innerlijke dynamische kracht, waardoor zij niet alleen op de eschatologische voleinding van God, maar ook missionair op de groei van het volk van God gericht is.

Kerk als volk van God

Verschillende Concilievaders pleiten voor het voorstel van de Coördinatiecommissie om het hoofdstuk over het volk van God te plaatsen voor dat over de hiërarchie.

In dat verband komt Silva Henríquez, de kardinaal-aartsbisschop van Santiago in Chili, tussen in naam van vierenveertig Zuid-Amerikaanse bisschoppen:

Beide hoofdstukken zouden dezelfde uitgangspunten moeten gebruiken en spreken over het priesterlijk, koninklijk en profetisch volk van God.

Maria: apart schema of hoofdstuk in schema over de Kerk?

Silva Henríquez stelt ook voor om het schema over Maria in de tekst over de Kerk in te passen. Zo worden devotionele praktijken gericht op Onze Lieve Vrouw, die vooral in Latijns-Amerika sterk leven, meer ingebed in de Kerk en in Christus. Verschillende sprekers ondersteunen dit idee.

Maar de kardinaal-aartsbisschop van Tarragona in Spanje verdedigt names 56 Spaanse bisschoppen een apart schema over Maria:

Het mysterie van Maria is groter dan het mysterie van de kerk. Er bestaat gevaar, dat zij in een passieve rol wordt gedrongen, nl. als een representante van de Kerk en niet als de moeder van de Kerk door haar leven brengende invloed.