Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Verzet tegen collegialiteit organiseert zich

13 NOV 1963

Het debat over het Schema over de bisschoppen en het bestuur van de bisdommen snijdt onderwerpen aan zoals de rol en de macht van bisschoppenconferenties, de leeftijdgrens van de bisschoppen en de ideale omvang van bisdommen. Maar het lijkt wel of die onderwerpen naar de achtergrond verdwijnen door nieuw verzet tegen de collegialiteit.

Carli vecht collegialiteit aan in de aula

In een toespraak die beroering veroorzaakt, verdedigt Mgr. Carli zich tegen kritiek op zijn rol als verslaggever van de Commissie voor de bisschoppen. Die kritiek klonk na zijn voorstelling van het Schema over de bisschoppen.

Hij lanceert in naam van 30 bisschoppen een aanval op de collegialiteit en de legitimiteit van de stemming van 30 oktober daarover. Op zijn schriftelijk ingediende interventie staan maar 9 handtekeningen, allen lid van de Coetus Internationalis Patrum

Ottaviani steunt aanval van Carli in persbericht

Op diezelfde dag geeft Ottaviani een verklaring aan het persagentschap Verbo Divino (Paters van het Goddelijk Woord). Daarin stelt hij dat het college van de bisschoppen niet de opvolger is van het college van de apostelen, omdat de apostelen geen college vormden in de juridische zin. Hij herhaalt ook zijn bezwaren tegen de stemming van 30 oktober.

Verzet organiseert zich in Coetus Internationalis Patrum

In de loop van oktober 1963 organiseert het verzet van de minderheid tegen de vernieuwingsrichting van de meerderheid zich in de Coetus Internationalis Patrum, de Internationale Groep van Vaders. Elke dinsdagavond komen ze samen voor uitwisseling en overleg en beslissen ze over acties. Die acties zijn talrijk en goed georchestreerd, vooral via interventies in de Concilie-aula en procedurele oppositie.

Mgr. G. de Proença Sigaud, aartsbisschop van Diamantina (Brazilië), is stichter en bezieler van de groep. Mgr. Carli en Mgr. Lefebvre ontmoeten de Proença en elkaar begin oktober en worden leden van het eerste uur.

Enkele belangrijke inhoudelijke stellingen van de groep zijn:

 • ultramontanisme en verzet tegen alles wat het pauselijke absolutisme lijkt te verminderen,
 • curie handelt altijd in opdracht van de paus,
 • verzet tegen elke reële collegialiteit.