Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pacem in Terris meest indrukwekkende encycliek van Johannes XXIII

11 APR 1963

Pacem in Terris, Vrede op Aarde, onderzoekt wat er nodig is om wereldvrede te realiseren. Het is de meest indrukwekkende van paus Johannes XXIII. Het zal ook zijn laatste worden. 

Het recht om te dwalen

De encycliek vertrekt vanuit de onvervreemdbare rechten van elke mens. Dit sluit aan op de Universele verklaring van de rechten van de mens van 1948. Behalve aan de rechten van de persoon hecht de paus groot belang aan het individuele geweten.

De encycliek maakt het cruciale onderscheid tussen de dwaling en de persoon die dwaalt. De paus onderstreept dat de Kerk nooit de persoon veroordeelt. Iedereen heeft in zijn zoektocht naar de waarheid zelfs het recht om te dwalen. Dergelijke taal was tot dan toe ongehoord in pauselijke encyclieken en tekent het kerkelijk spreken tot op vandaag.

Lees de volledige tekst van Pacem in Terris

Invloed op het Concilie

Het thema van het persoonlijke geweten zal ook in het Conciliedebat een rol gaan spelen en zijn weerslag vinden in de Pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et spes.

Wereldvrede ligt de paus aan het hart

De paus nam Pietro Pavan, een Italiaans theoloog, in vertrouwen om zijn laatste encycliek voor te bereiden over thema’s die hem nauw aan het hart liggen: de wereldvrede, de mensenrechten en de bewapeningswedloop van de Koude Oorlog.

Het optreden van Johannes XXIII in de cubacrisis maakt duidelijk dat de bisschop van Rome in gesprek wil treden met iedereen die van goede wil is. Niet alleen met rooms-katholieken dus. Die openheid is de politieke kaste in Washington en in Moskou niet ontgaan,

Geestelijk testament

Doordat Johannes XXIII 2 maanden later overlijdt, krijgt Pacem in Terris het karakter van een geestelijk testament. Bekijk archiefbeelden van de ondertekening van de encycliek en het overlijden van Johannes XXIII, uitgezonden door KRO op 27 september 1963.