Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Concilie krijgt naam: Tweede Vaticaans Concilie of Vaticanum II

17 JUL 1959

Geen voortzetting van het Eerste Vaticaans Concilie, geen Concilie van Lateranen, maar wel Tweede Vaticaans Concilie of in het Latijn Vaticanum II. Dat wordt de naam van het Concilie dat Johannes XXIII een half jaar geleden aankondigde.

Kardinaal Tardini maakt einde aan speculaties

Kardinaal Tardini, voorzitter van de voor-voorbereidende commissie, maakt in een bericht aan de Pauselijke Universiteiten in Rome de naam van het komende Concilie bekend: Tweede Vaticaans Concilie of in het Latijn Vaticanum II.

Met zijn keuze doorbreekt Johannes XXIII de talloze speculaties. In de katholieke pers circuleerden namen als Ostiense I, een verwijzing naar de plaats van de aankondiging langs de Via Ostia. Maar ook Concilie van Lateranen werd gesuggereerd.

Het was niet eens zeker dat dit Concilie wel een eigen naam zou krijgen. Het Eerste Vaticaans Concilie is immers abrupt stopgezet in 1870 bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog. Het werd nooit officieel beëindigd, en het komende Concilie had dus een voortzetting kunnen worden van Vaticanum I. De paus beslist echter anders.

Vaticanum II suggereert continuïteit én vernieuwing

Met de keuze voor Vaticanum II, lijkt de paus te kiezen voor continuïteit én vernieuwing. Continuïteit omdat de vragen van Vaticanum I nog altijd op een antwoord wachten, zoals de houding van de Kerk tegenover het rationalisme en de verhouding tussen paus en bisschoppen in de Kerk. Vernieuwing omdat Vaticanum II een zelfstandig Concilie wordt met zijn eigen elan.

Afspraak in Rome

Het Tweede Vaticaans Concilie wordt dus in Rome gehouden. Een evidente keuze, gezien de hoge leeftijd van de paus, de gespannen internationale situatie en de grote symbolische betekenis van de stad.