Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Weinig applaus voor eerste schema's

15 SEP 1962

De reacties van bisschoppen en theologen op de eerste 7 schema’s zijn niet onverdeeld positief. Er komt zelfs harde kritiek uit Frankrijk, Canada, Duitsland en Nederland.

Wie vernieuwing verwacht, is teleurgesteld

De Concilievaders kregen niet veel tijd om te reageren op de eerste 7 schema’s die pas 2 maanden geleden verstuurd werden. Slechts 176 van hen, minder dan 10%, slagen erin.

Wie reageert, blijkt meestal teleurgesteld over de teksten. Met uitzondering van het schema over de liturgie beantwoorden de voorstellen niet aan de verwachtingen die vele bisschoppen lokaal koesteren. 

Sommige bisschoppen vinden de 4 dogmatische teksten zo onaanvaardbaar dat ze suggereren ze grondig te herwerken of ze gewoon af te voeren. Een aantal bisschoppen schrijft de Paus om hun angst uit te drukken voor grote ontgoocheling als het Concilie zou werken op deze teksten. Daarbij zijn belangrijke kardinalen als Léger, Frings, Liénart, König, Suenens en Döpfner.

Ook in kringen van theologen klinkt er ontgoocheling. Schillebeeckx, Congar, Ratzinger en Rahner reageren ronduit vernietigend op de dogmatische stukken. De uitvoerige kritiek van Schillebeeckx, vertaald in het Latijn, Engels en Frans, wordt in ruime oplage verspreid.

Bij anderen, vooral in de Latijnse wereld, vinden de 4 dogmatische schema's wel instemming. Het is duidelijk dat aan de vooravond van het Concilie de voorbereidende documenten heel verschillend onthaald worden.

Belangrijkste kritieken op de eerste schema’s

 • Te negatief, veroordelend, apologetisch (verdedigend).
 • Te binnenkerkelijk en te weinig pastoraal bewogen. Onvoldoende aanzetten tot een waarachtige dienst aan de wereld.
 • Geen voedingsbodem om als kerk de wereld van vandaag te transformeren tot een betere wereld.
 • Te juridisch en te veel Romeins centralisme. Meer verantwoordelijkheid en autonomie voor de bisschoppen.
 • Romeinse Curie moet internationaler, decentraler en meer theologische scholen vertegenwoordigen.
 • De dogmatische teksten geven onvoldoende de huidige stand van zaken in het theologisch onderzoek weer.
 • Onvoldoende aandacht voor de gevoeligheden van niet-katholieke christenen.

Ook Ratzinger heeft kritiek

Handgeschreven kritiek van Ratzinger op het schema over de bronnen van de openbaring, 1962
Handgeschreven kritiek van Ratzinger op het schema over de bronnen van de openbaring, 1962

Achterkant van de steekkaart van Ratzinger
Achterkant van de steekkaart van Ratzinger
 

Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, gaat als peritus (theologisch adviseur) naar het Concilie. Ratzinger bekritiseert hier de twee bronnen-theorie in het voorbereidende schema over de bronnen van de openbaring. Die theorie zegt dat het christelijke geloof 2 bronnen van Openbaring heeft: de Schrift en de Overlevering. Daardoor wordt de Openbaring die ondeelbaar is ten onrechte opgesplitst, aldus Ratzinger.