Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Coördinatiecommissie buigt zich over plan Döpfner

28 DEC 1963

Na zijn verkiezing vraagt Paulus VI aan verschillende kardinalen advies over een snelle en efficiënte afhandeling van het Concilie. Zijn belangrijkste zorg is om het Concilie te kunnen afronden binnen een overzienbare periode. Ondanks het grote aantal onderwerpen en de trage voortgang.

Kardinaal Julius Döpfner schrijft tussen de 2e en 3e zittijd een masterplan voor het Concilie
Kardinaal Julius Döpfner schrijft tussen de 2e en 3e zittijd een masterplan voor het Concilie
Op 30 juni ‘63, de dag van zijn kroning, ontvangt de paus kardinaal Döpfner in audiëntie. 2 weken later bezorgt die aan de paus een nota over hoe het Concilie sneller en efficiënter kan werken. Tijdens de 2e helft van 1963 werkt hij achter de schermen die nota uit tot een masterplan voor het Concilie. Op de 11e vergadering van de Coördinatiecommissie, zaterdag 28 december, stelt hij zijn plan voor de eerste keer voor.

 • Aantal Conciliedocumenten is drastisch teruggebracht tot de 6 belangrijkste: over de Kerk, de bisschoppen, de openbaring, de leken, het oecumenisme, en de Kerk in de wereld van deze tijd. Het oecumenische karakter krijgt een grote nadruk.
 • Andere schema’s moeten eenvoudige stellingen worden: propositiones.
 • Strakke agenda voor de afhandeling van al deze onderwerpen in één bijkomende zittijd, de derde en laatste.
 • Gestroomlijnde bestuursorganen en werkwijze. Opvallend is ook de grotere betrokkenheid van leken.

Het plan Döpfner heeft een grote invloed op het werk van de commissies tussen de 2e en 3e zittijd. Al is het strakke keurslijf voor heel wat Concilievaders al te krap bemeten.

 • Prignon maakt voor Suenens een kritische nota over de timing in voorbereiding van de Coördinatiecommissie van 15 januari 1964.
 • De Coördinatiecommisie brengt het aantal schema’s op de Concilieagenda terug tot 13, in plaats van 6.
 • En tijdens de 3e zittijd wordt al snel duidelijk dat de strakke timing niet haalbaar is om de thema’s in de diepte te behandelen. Vooral het debat over de Kerk in de wereld van deze tijd gaat voor vele Concilievaders al te snel. Een vierde zittijd voor het Concilie dringt zich op.