Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Mgr. Philips verlaat het Concilie met hartklachten

25 OKT 1965

Gerard Philips
Gerard Philips
Na ernstige hartklachten moet Mgr. Philips verplicht volledige rust nemen.

Op 7 november keert hij met de trein terug naar België. Het vliegtuig nemen zou voor zijn conditie te riskant zijn. Op 9 november celebreert hij nog de eucharistie voor de Belgische parlementsleden bij de opening van het parlementaire jaar. Maar op 10 november wordt hij hoogdringend in het ziekenhuis opgenomen met een beginnende hartinfarct. Zijn tweede.

Spilfiguur vervangen niet eenvoudig

Door het vertrek van Philips is er grote ongerustheid over de afwerking van schema 13. Na de interventies van de Concilievaders moet de tekst herschreven worden. Eigenlijk is de Franse peritus Haubtmann verantwoordelijk, als secretaris van de gemengde commissie. Maar in de praktijk ligt de leiding bij Philips. Haubtmann kent niet voldoende latijn en is ook niet geschikt om een commissie met 60 leden efficiënt voor te zitten.

De organisatie van dit werk wordt voor een groot deel overgenomen door Mgr. Heuschen.

Meer weten

Gerard Philips: Onthechting wordt mij opgelegd: zo is de deugd niet zo moeilijk

Pieter Smulders over Philips in een brief van 29 oktober: 

Overigens voorlopig één van de laatste daden van Mgr. Philips. Want nadat hij zaterdag en maandagmorgen de besprekingen had geleid, heeft hij weer een hartaanval gekregen en heeft de dokter hem absolute rust van minstens tien dagen voorgeschreven. Zoals ik vroeger al eens geschreven heb, is hij misschien de man die voor het Concilie de grootste verdiensten heeft. In de voorbereidende Commissies heeft hij dapper gevochten tegen de Romeinse kliek. Toen heeft hij tijdens de eerste zitting de eerste schets geschreven voor de Constitutie over de Kerk, en al het werk daaraan en aan het nieuwe ontwerp over de Openbaring geleid, en die stukken in veilige haven gebracht, grotendeels door zijn persoonlijke werkkracht en betrouwbaarheid. En toen het ontwerp over de Kerk in de Wereld dreigde te stranden, heeft hij ook daarover de leiding moeten nemen. Genoeg om een veel jongere man te breken, maar hij heeft het ondanks zijn hartkwaal tot nu toe gebolwerkt. Met enorme en accurate werkkracht heeft hij werk verdeeld en teksten gecorrigeerd, eindeloze besprekingen met engelengeduld en onvermoeibare opmerkzaamheid geleid, en de verschillende stukken langs allerhande klippen gestuurd. Zonder hem was er van het werk van de Theologische Commissie niets terecht gekomen, en dus —behalve de Liturgie— ook van het Concilie niet. Hopelijk knapt hij, nu dat harde werk is afgelopen, weer op.