Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Paus stelt 3 tekstwijzigingen voor over Openbaring

19 OKT 1965

Bij het verwerken van de modi (vragen voor tekstwijziging van de Concilievaders) over De Revelatione blijven er zware discussies.

Tweebronnentheorie blijft voor tweespalt zorgen

Heikel punt is nog altijd de theorie van de twee bronnen van de Openbaring: Schrift en Traditie. Ook Paulus VI heeft het moeilijk met de verhouding tussen Schrift en Traditie. Hij consulteert daarover op 12 oktober Mgr. Charue en kardinaal Florit en op 17 oktober Mgr. Willebrands. En op 13 oktober heeft Colombo, de vertrouwenstheoloog van de paus, een onderhoud met kardinaal Bea.

Brief van de paus komt nu wel op tijd

Tenslotte stuurt de paus op 18 oktober via de staatssecretaris een brief naar de doctrinele commissie waarin hij 3 tekstwijzigingen vraagt. In tegenstelling tot de incidenten van de zwarte week van november 1964 is de paus nu wel op tijd met de voorstellen die hij door de commissie wil laten bespreken. Want vorig jaar stelde hij wijzigingen voor aan een tekst die al door het Concilie was goedgekeurd.  

Is er nu wel of geen gemengde commissie?

In diezelfde brief vraagt de paus dat kardinaal Bea en Mgr. Willebrands de zitting van de doctrinele commissie zouden bijwonen. Want vroeger had Johannes XXIII De Revelatione toevertrouwd aan een gemengde commissie  bestaande uit de doctrinele commissie en het secretariaat voor de eenheid. Eigenlijk is dat een juridische fictie om zo aan Bea te kunnen vragen om het standpunt van de paus te verdedigen in de commissie. Want tijdens de 2e tussentijd had Bea uitdrukkelijk laten weten dat hij met de nieuwe tekst —opgesteld onder leiding van Charue in de doctrinele commissie— akkoord ging en hij geen verdere bijeenkomst wenste van de gemengde commissie. De paus was daarvan op de hoogte.

Op 19 oktober behandelt de doctrinele commissie de pauselijke modi in een uiterst gespannen sfeer.

Blik achter de schermen